Icons of the Realms: Archdevils Bael, Bel & Zariel

€ 74,99
Artikelnummer: 634482961063

Terwijl de Blood War al eeuwen woedt en er geen einde in zicht is, zijn er volop kansen voor ambitieuze aartsduivels om roem, glorie en macht te winnen in de voortdurende strijd tegen de demonen.

Bael
Hertog Bael, een van Mammons belangrijkste vazallen, heeft roem en bijval gekregen voor zijn overwinningen. Belast met het leiden van zesenzestig compagnieën van duivels met weerhaken, heeft Bael bewezen een tactisch genie te zijn, die achting voor zichzelf en zijn meester verdiende als resultaat van overwinning na overwinning op de abyssale gastheer. Mammon vertrouwt op Bael, vanwege zijn scherpzinnigheid, om zijn bezit te beschermen. Mammon is nog nooit verdreven in een tijd waarin zoveel andere aartsduivels hun posities hebben verloren, wat een bewijs is van Baels vaardigheid op het slagveld.

Bel
Vanuit zijn bastion houdt Zariels onderbevelhebber en de voormalige heer van Avernus toezicht op de smederijen die wapens en bepantsering leveren voor de Blood War. Hoewel Asmodeus Zariel heeft opgedragen om Bel als haar adviseur te accepteren, hebben Bel en Zariel een hekel aan elkaar en verzinnen ze afleidingen om ze uit elkaar te houden.

Zariël
Eens een machtige engel die belast was met het kijken naar de getijden van de Bloedoorlog, bezweek Zariel voor de verderfelijke invloed van de Negen Hellen en viel uit de gratie. Asmodeus bewonderde Zariels passie voor oorlog en bood haar de heerschappij over Avernus aan. Ze accepteerde zijn aanbod en werd door Asmodeus omgevormd tot een aartsduivel.